sekretariat@domkulturyrsl.pl

(32) 240-21-25

Regulamin

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej nr 3/DK/2013 z dnia 1

 września 2013 r.

 

Regulamin wynajmowania pomieszczeń oraz sprzętu

Domu Kultury

 § 1

 Dom Kultury w Rudzie Śląskiej jest dostępny przez 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.

Dom Kultury objęty jest następującymi systemami zabezpieczającymi :

- system sygnalizacji pożaru,

- system telewizji dozorowej,

- monitoring systemu alarmowego.

 § 2

                                                      WYNAJEM POMIESZCZEŃ

 Wynajem pomieszczeń oraz sprzętu Domu Kultury następuje wyłącznie na podstawie umowy

wynajmu, stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej nr

3/DK/2013 z dnia 1 września 2013 r.

 Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz sprzętu Domu Kultury określa cennik stanowiący

załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej nr 3/DK/2013 z dnia 1

września 2013 r.

W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach, ustalona w umowie stawka godzinowa

naliczana będzie za każdą następną, rozpoczętą godzinę.

W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w dniach ustalona w umowie stawka dzienna

naliczana będzie za każdy rozpoczęty dzień, bez względu na czas używania pomieszczeń w danym

dniu.

W przypadku wynajmu pomieszczenia na zabawy i imprezy okolicznościowe, które odbywają się na

przełomie dwóch dni, obowiązuję stawka dobowa, tj. 24 godziny od godziny ustalonej umową (np.

od godz. 9.00 pierwszego dnia do godz. 9.00 dnia następnego).

 

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Najemca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z zaplecza sanitarnego,

parkingu, wywozu odpadów komunalnych ( powstałych w wyniku przeznaczenia wynajmu ).

2. Koszt wynajmu pomieszczeń Domu Kultury obejmuje zużycie energii elektrycznej oraz wody.

3. Najemca zobowiązany jest do :

- pozostawienia pomieszczeń, z których korzysta w czasie wynajmu (w szczególności sanitariatów),

w stanie zastanym,

- przestrzeganie zakazu palenia tytoniu na terenie Domu Kultury,

- informowanie każdorazowo o zamiarze używania efektów, które mogą spowodować włączenie

systemu sygnalizacji pożaru.

4. W przypadku stwierdzenia szkód lub braków w sprzęcie Domu Kultury, Najemca

zostanie obciążony kosztami naprawy szkód lub uzupełnienia braków.

 5.   W przypadku konieczności wezwania grupy interwencyjnej lub innych służb na skutek

zakłócenia   porządku wynikłego z winy uczestników imprezy, Najemca jest zobowiązany pokryć

koszty interwencji, na podstawie wystawionej przez Dom Kultury refaktury.

    § 4

WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE DLA MŁODZIEŻY

 

Umowę wynajmu pomieszczeń na imprezy okolicznościowe dla młodzieży zawiera się z osobą

pełnoletnią będącą prawnym opiekunem jednego z uczestników imprezy.

Opiekun zobowiązany jest do obecności podczas imprezy od jej rozpoczęcia do zakończenia.

 § 5

WYNAJEM SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO

 Nie wypożycza się sprzętu nagłaśniającego na zewnątrz Domu Kultury – wyjątek stanowią

imprezy miejskie organizowane przez Urząd Miasta.

teatr_bezpanski_logo.jpgsferatv.jpgmck.jpgcechownia.jpgsayok.jpghelendoron.jpgrudaslaska_logo.jpgiwia.jpglambertz.jpg

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuję warunki i rozumiem czym jest cookie na tej stronie...
EU Cookie Directive Module Information